Fælles handelspolitik

Fælles handelspolitik 

EU er en toldunion, der har økonomiske aftaler med de fleste lande eller blokke af lande. EU forhandler på vegne af medlemslandene. De fleste internationale handelsaftaler kan besluttes med kvalificeret flertal i Ministerrådet og med godkendelse fra Europa-Parlamentet. 

Lissabon-traktaten har stadfæstet den fulde fælles handelspolitik som en eksklusiv EU-kompetence, hvor medlemslandene ikke kan gøre noget på egen hånd. 

Lissabon-traktaten har tilføjet direkte udenlandske investeringer og handelsspørgsmål, der beskæftiger sig med intellektuel ejendomsret, som fælles kompetence. Det er også indført kvalificeret flertalsafstemninger på forhandlingerne i Verdenshandelsorganisationen, WTO. 

 

Links

Se Lissabon-traktatens artikel 207 i TEUF og 212,3 TFEU.

Se også Aftaler med andre lande, frihandelszone og juridisk personlighed. 

http://europa.eu/scadplus/leg/en/s05020.htm 

http://europa.eu/scadplus/glossary/commercial_policy_en.htm