ØMU-tal

Den Europæiske Centralbank (Foto: EU Commission)

ØMU-tal

Den Europæiske Centralbank har besluttet, at målet for inflation i Eurozonen skal ligge mellem 0 og 2%. Fra 1968 til 1998 var inflationen kun under 2 % i 6 ud af de sidste 30 år i Tyskland og Danmark.

Et kriterium for ØMU-medlemskab er et loft på den nationale gæld på maksimalt 60 % af bruttonationalproduktet.

Tallet er baseret på den gennemsnitlige gæld i forhold til nationalproduktet for potentielle medlemslande i 1991, dengang ØMU’en blev forhandlet.

Man kan dog godt komme med i ØMU'ens tredje fase med den fælles mønt, hvis gælden er over 60 %, og hvis tempoet for nedbringelsen af gælden er acceptabelt. Loftet for det maksimalt tilladte budgetunderskud er 3% af BNP for medlemslande af Eurozonen. Bestemmelserne i Stabilitets- og Vækstpagten er endnu skarpere.

For et normalt finansår bør der ikke været noget underskud overhovedet, med mindre der er særligt dårlige økonomiske betingelser. De opstod i Tyskland i 2002, hvilket fik daværende Kommissionsformand Romano Prodi til at kalde loftet på 3% for budgetunderskud for "stupidt", fordi det forhindrer regeringerne i at øge de offentlige udgifter for at modvirke økonomisk nedgang.

Loftet er siden brudt af næsten alle lande.

Links 

Se også Konvergens-kriterier.

http://www.ecb.eu