Europæiske Centralbank, ECB

Den Europæiske Centralbank (Foto: EU Commission)

Europæiske Centralbank, ECB

Centralbanken for den Økonomiske og Monetære Union, ØMU. Er en del af det Europæiske System af Centralbanker, ESCB. Banken ledes af en formand, en næstformand og nogle få medlemmer, som tilsammen udgør bankens bestyrelse.

Blev fuldt fungerende 1. januar 1999. Dens bestyrelse udpeges af EU-medlemsstaterne og Det europæiske Råd, efter høring af Europa-Parlamentet. Direktørerne for de nationale centralbanker er ligeledes medlemmer af bestyrelsen.

Den har ansvaret for den fælles europæiske monetære politik, er uafhængig af nationale regeringer og har eneret på at udstede Eurosedler. I 2014 fik ECB også ansvaret for at styre Bankunionen.

I 2003 vedtog man et rotationssystem mellem medlemsstaterne til udnævnelse af nationalbankdirektører til bestyrelsen.

Chefen er den tidligere leder af den italienske nationalbank, Mario Draghi., som afløste den tidligere franske nationalbankchef, Jean-Claude Trichet.

 

Links

http://www.ecb.int/home/html/index.en.html