Konvergens-kriterier

(Foto: EU Commission)

Konvergens-kriterier

Konvergens betyder, at forskellige lande flytter sig i retning af hinanden og kan mødes på visse områder.

For at blive medlem af den fælles valuta (euroen), skal EU-medlemsstaterne opfylde fire kriterier, der er nedskrevet i en protokol (om for store underskud proceduren).

·        Prisstabilitet: Inflationsraten må ikke overstige inflationsraten i de tre medlemslande, der klarer sig bedst, med mere end 1,5%. Den Europæiske Centralbank har fastslået, at de årlige prisstigninger i alle lande skal holde sig under 2 %.

·        Offentlige finanser: Det årlige budgetunderskud må ikke komme over 3% af BNP, og den offentlige gæld må ikke overstige 60% af BNP.

·        Valutakursen: I to år skal valutakursen være bundet til euroen uden devaluering.

·        Den langfristede rente: Må ikke overstige gennemsnittet hos de tre medlemslande, der klarer sig bedst, med mere end 2 %.

Det kan accepteres, at kriteriet om offentligt underskud overskrides, hvis landets økonomi går i den rigtige retning. Når et land bliver medlem af tredje fase af den økonomiske og monetære union, skal landet også respektere stabilitets- og vækstpagten.

 

Links 

http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/l25014.htm