Dobbelt flertal

Dobbelt flertal

Lissabon-traktaten bygger på et såkaldt "dobbelt flertal" i Ministerrådet. Stemmerne optælles først som antal lande og derefter efter deres folketal.

Fra 1. november 2014 vedtages en beslutning som hovedregel af 55 % af landene, som samtidig skal repræsentere 65 % af befolkningen.

Når forslagene ikke kommer fra Kommissionen, skal 72 % af landene stå bag. Dette superkvalificerede flertal bruges også ved valg af Kommission og Præsident.

Denne model blev besluttet før udvidelsen som et middel mod større samlet stemmeindflydelse for de mange små medlemslande. Den alternative model var at øge de store landes stemmevægte. Med Nice-traktaten blev begge modeller anvendt samtidigt.

 

Links

http://europa.eu/scadplus/glossary/double_majority_da.htm