Demokratisk legitimitet

The Commission (Foto: EUobserver.com)

Demokratisk legitimitet

EU-Kommissionen har med sit monopol på at stille forslag til EU-lovgivning en stærk magt. Men Kommissionen er endnu ikke et direkte valgt organ.

Lissabon-traktaten lader Kommissionen sammensætte gennem en beslutning med et superkvalificeret flertal på 19 ag 28 statsministre i Det Europæiske Råd med efterfølgende godkendelse af et absolut flertal i Europa-Parlamentet.

Efter EU-valgene i 2014 etablerede Europa-Parlamentet en ny praksis, så formanden udgår af valgene til Europa-Parlamentet. 

Føderalister har længe foreslået, at kommissionsformanden og hans kolleger skal vælges af Europa-Parlamentet og stå til ansvar overfor Parlamentet.

Euro-realister og euro-skeptikere har foreslået, at de nationale parlamenter hver vælger deres nationale kommissær, som skal kunne fyres af det nationale parlament. 

Se Demokrati