Delegerede retsater

Delegerede retsakter

Lovgiverne kan give Kommissionen mulighed for at supplere eller ændre visse såkaldt ikke-essentielle dele af EU-lovgivningen ved at vedtage delegerede regler som forordninger eller beslutninger.

Der er en afgørende forskel mellem danske bekendtgørelser og delegerede retsakter i Lissabon-traktatens art. 290 TFEU. En dansk bekendtgørelse kan altid ændres af Folketinget gennem en lovændring vedtaget ved almindeligt flertal i folketinget.

En delegeret retsakt fra EU-Kommissionen kan kun ændres af et kvalificeret flertal i Ministerrådet og et absolut flertal af Europa-Parlamentets medlemmer, efter forslag fra Kommissionen selv.

Delegerede retsakter har også forrang over for nationale love og grundlove, selv om de skal vedtages i et organ, der ikke er direkte folkevalgt.

 

Se også Gennemførelsesbeføjelser