Forordning

Forordning

En EU-beslutning, som binder alle medlemslande og borgere i EU direkte. Der kan ikke ændres noget i EU-forordninger. De må aldrig indarbejdes i nationale love, men skal gælde umiddelbart og bindende fra det vedtagne ikrafttrædelses-tidspunkt eller 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende.

Den afviste EU-forfatning foreslog, at forordninger skal skifte navn til EU-love. Forordninger ville herefter blive navnet på administrative beslutninger, som nu kaldes for delegerede forordninger, eller "bekendtgørelser" i den danske oversættelse af EU-Forfatningen. I Lissabon-traktaten er dette forslag fjernet.

 

Links

 

Se også Direkte effekt