Revisionsretten

Revisionsretten (Foto: Court of Auditors)

Revisionsretten

I 1977 blev der i Luxembourg oprettet et organ til at revidere EU’s finanser. Revisionsretten sammensættes af et medlem fra hver medlemsstat og udnævnes med kvalificeret flertal siden Nice-traktaten.

Retten offentliggør hvert år en betydelig rapport, der kritiserer svig og dårlig administration i EU. Siden 1994 har Revisionsretten hvert år nægtet at godkende gyldigheden af regnskabets underliggende transaktioner.

Kommissionens bogholderisystem er også blevet kritiseret af revisorerne og af whistleblower'en Marta Andreasen, som var regnskabschef i Kommissionen og blev fyret for sin kritik af bogholderisystemet.

 

Links 

Se Andreasen om EU-regnskab og Mistillid og Buitenen om begivenhederne, der resulterede i Kommissionens afgang den 15. marts 1999.

http://eca.europa.eu/index_da.htm