Aftaler med andre lande

Working discussions between Robert Zoellick, US trade representative, and Commissioner for Trade Pascal Lamy in 2002 (Foto: European Commission)

Aftaler med andre lande 

Både EU og medlemsstaterne kan have aftaler med andre lande. EU kan indgå aftaler på vegne af medlemslandene i alle sager, hvor EU kan vedtage regler for EU.

Det Europæiske Fællesskab (EF) havde status som juridisk person og kunne underskrive aftaler med såkaldte tredjelande. Med Lissabon-traktatens vigtige artikel 47 TEU er hele Unionen en juridisk person som sådan og kan underskrive aftaler, når der ellers er hjemmel til at regulere om Rådet i traktaterne.

Se også Juridisk person og AETR-sagen

For associeringsaftaler, Europaaftaler og lignende aftaler af mere kompleks art, skal Europa-Parlamentet give en samstemmende udtalelse med absolut flertal af medlemmerne.

Se Lissabon-traktatens artikerl 218.6 TFEU.

I mindre vigtige aftaler skal Parlamentet kun høres.