AETR

The European Road Safety Charter was created in January 2004. Each country's road safety decision-making authority is asked to commit to the charter. (Foto: www.autoettevoteteliit.ee)

AETR

Forkortelse for "European Agreement on Transport". Aftalen inkluderer sociale sikkerhedsregler for chauffører.

EU har forhandlet aftaler på vegne af medlemslandene siden AETR sagen 22/70. I denne revolutionerende dom knæsatte EF-Domstolen i Luxembourg princippet om, at EU automatisk har ret til at forhandle internationalt – ”ekstern forhandlings-kompetence” - på områder, hvor EU i forvejen har intern kompetence.

Intern kompetence = ekstern kompetence.

Ved Nice-traktaten blev princippet udviklet, så beslutninger om internationale aftaler normalt blev besluttet efter de stemmeregler, der gjaldt for de interne beslutninger, dvs. enstemmighed eller kvalificeret flertal.

Lissabon-traktaten fra 2009 gik et skridt videre og gjorde Unionen til en selvstændig juridisk person, så EU kan forhandle internationalt på vegne af medlemsstaterne i alle spørgsmål, hvor Unionen kan handle internt.

Denne eksterne forhandlingskompetence er en såkaldt ene-kompetence, hvor medlemslandene ikke selv kan indgå aftaler uden udtrykkelig tilladelse fra Unionens myndigheder.

Se Juridisk person og Lissabon-traktatens artikel 47 TEU.

 

Links

AETR-aftalen (engelsk):http://www.unece.org/fileadmin......ECE-TRANS-SC1-2010-AETR-en.pdf