Danske undtagelser

Danske undtagelser

Danmark har flere undtagelser og forbehold (særaftaler) fra traktaterne.

·         En særlig protokol giver Danmark lov til at kontrollere udlændinges køb af sommerhuse.

·         Danmark er ikke forpligtet til at deltage i den fælles mønt.

·         Danskerne afviste senest at afskaffe den nationale valuta, Kronen, ved en folkeafstemning den 28. september 2000.

·         Danmark er ikke bundet af lovgivning om Retlige og Indre Anliggender og om Unionsborgerskabet.

·         Danmark deltager ikke i EU’s forsvarssamarbejde.

De danske regeringer og parlamentariske flertal har altid ønsket at afskaffe disse undtagelser (bortset fra den om sommerhuse), men ved folkeafstemninger har danske vælgere fastholdt dem.

Danmark forkastede Maastricht-traktaten 2. juni 1992 og opfordrede til at sætte "Åbenhed, nærhed og demokrati" på dagsordenen i Europa.

Efter det danske "nej" udskrev den franske præsident Mitterand en fransk folkeafstemning, som meget overraskende kun gav et flertal for traktaten på 51% af de franske vælgere.

Efterfølgende blev de danske undtagelser garanteret med en særlig erklæring på Edinburgh-topmødet i december 1992. Dermed kunne Maastricht-traktaten ratificeres af alle medlemsstater - i

Danmark på baggrund af et nyt dansk "ja" ved en folkeafstemning den 18. maj 1993.

I 2003 har regeringen foreslået, at det danske retspolitiske forbehold ændres, så Folketinget kan tage stilling fra sag til sag og fortsat undgå, at dansk indvandrer-lovgivning ændres gennem flertalsbeslutninger i EU.

 

Links

http://www.denmark.dk

http://www.ft.dk/

http://www.kongehuset.dk/