Forbehold (særregler)

Maltese flag. Malta is the only country to receive a permanent derogation in enlargement negotiations. (Foto: EUobserver.com)

Forbehold (særregler)

Eller "undtagelser" er ikke populære i EU-Kommissionen, som ønsker ens love i hele EU.

Noter

 

Links

Se også Danske undtagelser under Danmark

 

Læs mere

Her er de væsentligste overgangsordninger for bestemmelserne i udvalgte kapitler af EU-traktaten, som de forskellige ansøgerlande har fået i tiltrædelsestraktaterne, som ellers ville forpligte dem til at overtage hele EU-lovgivningen uændret.

Kapitel 1: Fri bevægelighed for varer 

Cypern:
indtil 31.december 2005 vedrørende fornyelse af markedsføringstilladelse for farmaceutika
Litauen:
indtil 1.januar 2007 vedrørende fornyelse af markedsføringstilladelse for farmaceutika
Malta:
indtil 31.december 2006 vedrørende fornyelse af markedsføringstilladelse for farmaceutika
Poland:
indtil 31.december 2008 vedrørende fornyelse af markedsføringstilladelse for farmaceutika og indtil 31. december 2005 vedrørende gyldighed for licenser for medicinske apparater.

Kapitel 2: Fri bevægelighed for personer:

Gyldig for alle lande undtagen Malta og Cypern:
To års periode, gennem hvilken medlemsstaternes nationale forholdsregler bliver anvendt på ansøgerlandene. Skal stoppe efter fem år, men kan forlænges yderligere i to år, hvis alvorlige forstyrrelser forventes at opstå på arbejdsmarkedet. Forholdsregler kan derfor tages af medlemsstaterne op til slutningen af det 7. år.
Østrig og Tyskland har ret til at vedtage yderligere foranstaltninger.
Malta: Sikkerhedsklausul for 7 år.

Kapitel 3: Fri bevægelighed for serviceydelser:

Cypern:
Udelukkelse for kooperativ kreditgivning og opsparingsforeninger indtil udgangen af 2007.
Estland:
Lavere niveauer for bankgarantier og investor-kompensation indtil udgangen af 2007.
Ungarn:
Udelukkelse af to specialbanker og lavere niveauer for bankgarantier og investor-kompensation indtil udgangen af 2007.
Letland:
Udelukkelse af kreditforening og lavere niveauer for bankgarantier og investor-kompensation indtil udgangen af 2007.
Litauen:
Udelukkelse af kreditforening og lavere niveauer for bankgarantier og investor-kompensation indtil udgangen af 2007.
Polen:
Udelukkelse af kreditforening og specialbanker; lavere investor-kompensation indtil udgangen af 2007.
Slovakiet:
Lavere investor-kompensation indtil udgangen af 2006.
Slovenien:
Lavere niveau for kapitalkrav til opsparing og låntagning indtil slutningen af 2004.

Kapitel 4: Fri bevægelighed for kapital:

Cypern:
5 år for erhvervelse af sommerhuse bortset for personer, der allerede bor i Cypern.
Tjekkiet:
5 år for erhvervelse af sommerhuse bortset for personer, der allerede bor i Tjekkiet;
7 år (muligvis 10, hvis en sikkerhedsklausul påberåbes) for erhvervelse af landbrugs- og skovbrugsjord, bortset fra selvstændige landmænd.
Estland:
7 år (muligvis 10, hvis en sikkerhedsklausul påberåbes) for erhvervelse af landbrugs- og skovbrugsjord, bortset fra selvstændige landmænd, der har boet i Estland i tre år.
Ungarn:
7 år (muligvis 10, hvis en sikkerhedsklausul påberåbes) for erhvervelse af landbrugs- og skovbrugsjord, bortset fra selvstændige landmænd, der har boet i Ungarn i tre år.
5 år for erhvervelse af sommerhuse, bortset for de, der har boet i Ungarn i 4 år.
Letland:
7 år (muligvis 10, hvis en sikkerhedsklausul påberåbes) for erhvervelse af landbrugs- og skovbrugsjord, bortset fra selvstændige landmænd, der har boet i Letland i tre år.
Litauen:
7 år (muligvis 10, hvis en sikkerhedsklausul påberåbes) for erhvervelse af landbrugs- og skovbrugsjord, bortset fra selvstændige landmænd, der har boet i Litauen i tre år.
Malta:
Permanent undtagelse (ikke blot i en overgangsperiode) vedrørende erhvervelse af sommerhuse, bortset for de, der har boet i Malta i 5 år.
Polen:
12 år for erhvervelse landbrugs- og skovbrugsjord, undtagen for selvstændige landmænd, som har arbejdet i Polen i 3 eller 7 år;
5 år for erhvervelse af sommerhuse, undtagen for de, der har boet 4 år i Polen.
Slovakiet:
7 år (muligvis 10, hvis en sikkerhedsklausul påberåbes) for erhvervelse af landbrugs- og skovbrugsjord, bortset fra selvstændige landmænd, der har boet i Slovakiet i tre år.

Kapitel 6: Konkurrencepolitik

Cypern:
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte ved udgangen af 2005.
Tjekkiet:
Omstrukturering af stål-industren skal være gennemført per 31. december 2006.
Ungarn:
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte for små- og mellemstore virksomheder ved udgangen af 2011;
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte for oversøiske virksomheder ved udgangen af 2005;
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte garanteret af lokale myndigheder ved udgangen af 2007.
Malta:
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte for små- og mellemstore virksomheder ved udgangen af 2011;
Støtte til skibsværftsindustrien indtil udgangen af 2008;
Udfasning af støtte under Business Promotion Act ved udgangen af 2008;
Tilpasning af markedet for olie- produkter ved udgangen af 2005.
Polen:
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte for små virksomheder ved udgangen af 2011;
Udfasning af ikke-kompatibel finansiel støtte for mellemstore virksomheder ved udgangen af 2010;
Overgangsforanstaltninger for statsstøtte til miljøbeskyttelse;
Omstrukturering af stålindustrien ved udgangen af 2006.
Slovakiet:
Konvertering af ikke-forenelig finansiel støtte til modtagere i motor-køretøjsektoren til regional investeringsstøtte;
Finansiel støtte til modtagere i stålsektoren indtil 2009.

Kapitel 7: Landbrug (Kommissionen ønsker at fremme yderligere ordninger for denne sektor)

Generelle kommentarer: Alle 10 ansøgerlande indfaser gradvist EU’s direkte landbrugsstøtte mellem 2004 og 2013. I 2004 med 25%, i 2005 med 30%, i 2006 med 35% af det nuværende system. Derefter vil ydelserne stige med 10% takt for at nå 100% i 2013.
De nye medlemsstater vil få særlig ekstra finansiel bistand til udvikling af landområder og en højere andel af EU’s samfinansiering i projekter til udvikling af landområder for en begrænset periode. Nye medlemsstater vil kunne benytte fonde bestemt for udvikling af landområder til særlige ordninger til omstrukturering af deres landområde-sektorer.

Referencemængder (f.eks. kvoter) er blevet vedtaget individuelt.
I nogle tilfælde er man blevet enige om overgangsperioder for vedtagelse og gennemførelse af visse dele af EU-lovgivningen vedrørende den fælles landbrugspolitik.