Obligatoriske udgifter

(Foto: EU Commission)

Obligatoriske udgifter

Udgifter med udspring i traktaterne eller allerede vedtaget lovgivning. De obligatoriske udgifter var tidligere en del af EU’s budget, der hovedsageligt omhandlede landbrug. Ministerrådet havde den endelige beslutningsret.

Lissabon-traktaten har fjernet forskellen imellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter, og har dermed øget Europa-Parlamentets magt.

 

Links      

Se også ikke-obligatoriske udgifter og budget