Ikke-obligatoriske udgifter

(Foto: EU Commission)

Ikke-obligatoriske udgifter

Størsteparten af EU's budget, hvor Europa-Parlamentet havde det sidste ord over udgifterne inden for et fastsat maksimumsbeløb. Sondringen mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter blev afskaffet gennem Lissabon-traktaten.

 

Links

Se også Budget og Obligatoriske udgifter.