Van Gend en Loos

Van Gend en Loos 

EU-Domstolens dom fra 1963 fastlagde, at traktatens artikler kan være bindende uden behov for at vedtage en særlig lov. Dette nye princip opfundet af Domstolen kaldes for "direkte virkning". 

Van Gend en Loos-dommen og Costa mod Enel med forrang for EU-retten er de to vigtigste domme i udviklingen af ​​Fællesskabets retsorden. 

EU-Domstolen præciserede, at Fællesskabet udgør en ny retsorden af Folkeretten, hvor medlemsstaterne har indskrænket deres suveræne rettigheder. EU-retten binder ikke blot regeringer og medlemsstater, som i normale internationale organisationer. Fællesskabet kan også binde enkeltpersoner og virksomheder direkte. 


Links 

Se Direkte virkning 

http://eur-lex.europa.eu/LexUr......o?uri=CELEX:61962J0026:EN:HTML