Direkte virkning/anvendelighed

Direkte virkning/anvendelighed

Direkte virkning betyder, at en international regel ikke behøver at blive skrevet ind i den nationale lovgivning for at være gældende. Den er direkte anvendelig.

EU-Domstolen i Luxembourg har givet forskellige traktatartikler og direktiver direkte virkning. De betragtes således som juridisk bindende for EU-medlemsstaterne og deres borgere, selvom de ikke formelt er vedtaget som love på nationalt niveau.

Det er et centralt eksempel på, hvordan EU-Domstolen har udvidet EU’s kompetence gennem såkaldt domstols-aktivisme. Se også Van Gend en Loos - sagen.

 

Links

Se også Domstolen