Costa mod Enel

Court of Justice (Foto: Court of Justice)

Costa mod Enel

En af de mest betydningsfulde domme fra EU-Domstolen, der giver EU-love forrang for national lovgivning. Sag 6/64.

Følgende citat er siden blevet kendt, fordi det netop her slås fast, at EU-lovens forrang er en hjørnesten i fællesskabet:

"Af (...) dette fremgår det, at den af traktaten affødte ret, der hidrører fra en autonom retskilde, på grund af sin selvstændige natur retsligt må gå forud for en hvilken som helst national bestemmelse, idet den ellers ville miste sin fællesskabskarakter, og idet selve retsgrundlaget for Fællesskabet ellers ville blive bragt i fare."

Lissabon-traktaten er princippet indskrevet som en fodnote.

 

Links 

Dommen fra 15. juli 1964. Flaminio Costa vs. E.N.E.L.

http://eur-lex.europa.eu/LexUr......do?uri=CELEX:61964J0006:EN:NOT