Blokerende mindretal

(Foto: EU Commission)

Blokerende mindretal

Et blokerende mindretal er det antal stemmer, der skal til for at blokere en beslutning taget med kvalificeret flertal. Med 28 medlemslande i EU kræves der i Rådet 260 stemmer af 352 mulige for kvalificeret flertal og dermed 93 stemmer for at opnå et blokerende mindretal.

Lissabon-traktaten ændrer stemmessystemet fra 1. november 2014 Der vil fremover være to optællinger af stemmer i Rådet.

Ved den første optælling tælles antallet af lande, som hver får en stemme. Der skal mindst 55% af alle medlemslande bag en beslutning. Det betyder, at et blokerende mindretal kan etableres med lidt mere end 45% af medlemslandene.

Med den anden optælling tælles landenes folketal. Et kvalificeret flertal skal også repræsentere lande med mindst 65% af EU's samlede befolkning.

Det betyder, at medlemslande med 35% af befolkningerne udgør et blokerende mindretal. De skal dog mindst 4 medlemslande til for at blokere en beslutning.

Det nye stemmesystem styrker de største medlemslande i Rådet.

 

Links 

EU's beslutningsprocedurer:

http://europa.eu/scadplus/constitution/doublemajority_da.htm 

Se også Afstemninger i Rådet