Handelsaftaler

Eksport af kakao fra Ghana som del at Conou aftalerne (Foto: European Commission)

Se den Fælles Handelspolitik og Aftaler med andre lande.