Tobaksdirektiv

Advarsels-mærke fra cigaretpakke (Foto: www.eu2001.se)

Tobaksdirektiv

EU støtter kampen mod kræft med omkring 2 millioner euro årligt. EU har vedtaget direktiver (rammelove) mod reklamer for tobak. Et direktiv blev forkastet af EU-Domstolen, som fastslog, at det lå uden for EU's myndighed. I 2002 afgav Kommissionen et nyt forslag herom. I 2005 blev det forbudt at reklamere for tobak.

I 2004 blev det påbudt, at der skulle advarsels-mærker på cigaret-pakkerne.

 

Links

Se også Kompetencer 

http://europa.eu/scadplus/leg/da/cha/c11567.htm

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32003L0033&model=guichett&lg=da