Direktiv

Direktiv

Et direktiv er en beslutningsform i EU, skal omsættes til nationale bestemmelser gennem folketing og regering, inden for en angivet frist, typisk 18 måneder.

Hvis et land nægter at vedtage et direktiv, kan det godt komme til at gælde alligevel. Hvis reglerne er tilstrækkeligt præcise betragtes de som direkte anvendelige.

EU-Domstolen har gennem årene erklæret mange direktiver for direkte anvendelige og tilmed gjort lande erstatningspligtige, hvis de ikke har gennemført et direktiv til tiden. Direktiver omsættes som hovedregel til dansk lov gennem bekendtgørelser, som ministeren udsteder efter en generel bemyndigelse fra Folketinget. For nye emner vil Folketinget oftest vedtage direktivet i lovsform og i loven give ministeren bemyndigelse til at ændre reglerne i overensstemmelse med nye vedtagelser i EU.

Forordninger/love må ikke omsættes til nationale love gennem danske love og bekendtgørelser. De gælder altid umiddelbart og direkte. 

 

Det forkastede forslag til EU-forfatning kaldte direktiver for rammelove.