Sanktioner

Sanktioner

Medlemslande kan miste deres stemmeret, hvis de andre lande finder, at de har forbrudt sig mod menneskerettighederne. I Lissabon-traktaten er der i Artikel 7 TEU og 354 TFEU en såkaldt Lex Østrig, hvor medlemslande kan straffes for at bryde menneskerettighederne.

Økonomiske sanktioner kan blive sat i værk over for tredje lande ved kvalificeret flertal i Rådet.

 

Links

Se også Østrig og Lex Østrig