Henstilling

Henstilling 

En ikke-bindende beslutning, som henstiller til, at medlemslandene følger den. Et medlemsland kan ikke idømmes bøde for at bryde med en henstilling, som også kan kaldes en anbefaling. Lande kan kun dømmes for at bryde med bindende EU-regler som direktiver og forordninger.

Lissabon-traktatens art. 288 TFEU opregner alle typer retsakter i EU som forordninger, direktiver, beslutninger, henstillinger og udtalelser.