Passerelle

Maastricht-traktaten (Foto: European Commission)

Passerelle 

Gangbro. Et slangord, som tillader medlemslande at ændre stemmereglerne i Ministerrådet fra enstemmighed til afgørelse ved kvalificeret flertal, udvide en artikels rækkevidde eller overgå til den almindelige lovgivningsprocedure

Disse ændringer kræver enstemmig beslutning taget af alle regeringer, men uden den vanskelige fremgangsmåde som kendes fra traktatændringer med ratifikations-procedurer. En traktatændring skal godkendes i de nationale parlamenter eller ligefrem ved nationale folkeafstemninger.

Indtil nu har alle passereller været specifikke. Med Lissabon-traktaten indføres også generelle "passereller".

Statsministrene kan også vælge en forenklet revisions-procedure, men så skal den efterfølgende godkendes af medlemslandene ved ratifikation