Udtalelse

EU-Parlamentet i Bruxelles (Foto: EP)

Udtalelse

En udtalelse kan være en ikke bindende retsakt fra EU. Se Retsakter. Kommissionen fremsætter begrundede udtalelser over for nedlemslandene for formodede brud på EU-retten.

En udtalelse kan også være fra Europa-Parlamentet under samarbejds-proceduren, et arbejdsdokument fra et udvalg eller fra Regionsudvalget eller Det Økonomiske og Sociale Udvalg. 

EU-Kommisionen afgiver udtalelser om ansøgerlandes egnethed til at blive EU-medlemmer og udtaler sig hvert år om fremskridt og udestående problemer omkring udvidelsen.

EU-DomstolenRevisionsretten og den Europæiske Centralbank afgiver også udtalelser.