NATO

NATO flag (Foto: NATO)

NATO

Den Nordatlantiske Forsvarsalliance oprettet i 1949 med 28 medlemmer i 2014: Albanien, Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA.

Forsvarsorganisationen er kendt under forkortelsen, der kommer fra "North Atlantic Treaty Organisation". Hovedkvarter i Bruxelles mellem lufthavnen og EU-institutionerne. NATO beslutter med enstemmighed.

NATO-traktaten indeholder 14 artikler, herunder Artikel 5 med en moralsk forpligtelse til gensidigt forsvar i tilfælde af angreb.

Vestunionen WEU har en automatisk forsvars-forpligtelse i Bruxelles-traktatens tilsvarende Artikel 5.

Lissabon-traktaten har en gensidig forsvarsforpligtelse i Artikel 42.7 TEU, men lægger også op til, at NATO-medlemmerne skal forsvare sig gennem NATO.

Den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen blev generalsekretær for NATO i 2009. I 2014 blev han afløst af Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg.

Særligt Frankrig arbejder for en uafhængig europæisk forsvarspolitik, som bekymrer USA.

Lissabon-traktaten lægger også op til et særligt tæt forsvarssamarbejde, et såkaldt struktureret samarbejde for nogle af landene. I december 2013 vedtog EU-topmødet en udvidelse af det forsvarsmæssige samarbejde.

 

Eurogruppen

Den europæiske søjle i NATO.

NATO-ressourcer, særligt luftressourcer, er nødvendige for at gøre EU’s Hurtige Udrykningsstyrke effektiv. Det forudsætter samarbejde med USA, Canada, Tyrkiet og andre NATO-medlemmer, der ikke samtidig er en del af EU. 

 

Links 

Se også Forsvar.

NATOs hjemmeside: http://www.nato.int/