Nationale repræsentationer

Nationale repræsentationer

Hvert EU-medlemsland har en særlig national repræsentation i EU, ud over deres almindelige ambassade. Den kaldes den "Permanente Repræsentation" for det pågældende medlemsland, eller i euroslang: "Rep’en". 

Komiteen for De Permanente Repræsentanter, "COREPER", forbereder sagerne til EU’s ministerrådsmøder og vedtager selv 15 % af lovene. 70 % vedtages af omkring 300 arbejdsgrupper under Rådet, ofte bemandet fra de nationale repræsentationer. Kun 15 % vedtages af Ministerrådet, hvor der ofte deltager ministre hjemmefra.

Den danske repræsentation i Bruxelles ligger tæt på EU-institutionerne, i rue d`Arlon i Bruxelles. Ambassadøren hedder Kim Jørgensen fra 2015, tidligere Jeppe Tranholm-Mikkelsen, som blev udnævnt som generalsekretær for Ministerrådet i 2015.