COREPER

COREPER

Hvert medlemsland har en fast repræsentation af embedsmænd i Bruxelles. Repræsentationen bliver ledet af en EU-ambassadør, der også kaldes den faste repræsentant. - Lissabon-traktaten har en særlig artikel 240 TFEU om Coreper. 

Ambassadørerne mødes i COREPER II, mens deres næstkommanderende mødes i COREPER I. Ja, den skal man lige vænne sig til.

COREPER forbereder Rådets beslutninger.

COREPER styrer 275 arbejdsgrupper under Ministerrådet. Her vedtages 85% af alle EU-love, kun 15% forhandles i Ministerrådet.

Coreper II hjælpes af Antici-gruppen af ​​højtstående diplomater. En anden arbejdsgruppe kaldet "Formandskabets Venner" hjælper med at finde kompromiser i delikate og vanskelige spørgsmål. Coreper I hjælpes af den såkaldte Mertens-gruppe

·        COREPER II tager sig af den Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, udvikling, økonomi- og finanspolitikken, politi og juridisk samarbejde og budget og institutionelle områder.

·        COREPER I tager sig af det indre marked, sektor politik osv.

·        Der er også et specielt udvalg for landbrug, CSA, det handelspolitiske samarbejde, ØMU-spørgsmål og udenrigspolitik - Nicolaidisgruppen.

·        Den danske EU-ambassadør hedder Kim Jørgensen. Han afløste Jeppe Tranholm-Mikkelsen, der blev generalsekretær for Ministerrådet i juli 2015.

 

Links 

http://www.google.dk/search?hl......q=CIVITAS+initiativet&meta

http://europa.eu/scadplus/glossary/coreper_en.htm   

http://www.google.dk/search?hl......=CIVITAS+initiativet&meta=