Medlemsstats-kompetence

Medlemsstats-kompetence

Medlemsstaternes ret til selv at lovgive.

Principielt har EU kun ret til at lovgive på områder, hvor denne ret fremgår af traktaterne.

Lovforslag skal have hjemmel i en traktat-bestemmelse ifølge det såkaldte legalitets-princip.

Emner, der ikke er nævnt som fælles opgaver i EU's traktatgrundlag, forbliver derfor automatisk under medlemsstaternes kompetence. EU-Domstolen har dog med nye fortolkninger kunnet øge integrationen ved at lovliggøre beslutninger på områder, som før tilhørte medlemslandene.

Det er ikke muligt at nævne emner eller en dansk lov, hvor EU-regler ikke kan spille ind.

 

Links

Se også Kompetencer, ChartretDiskrimination og Domstols-aktivisme