Tilskyndelses-foranstaltninger og pengestøtte

Tilskyndelses-foranstaltninger og pengestøtte

Metode for beslutningstagning, der inkluderer bindende lovgivning såsom forordninger, og midler fra EU til konkrete projekter.

Lissabon-traktaten gør det muligt at vedtage bindende love under området for understøttende, koordinerende og supplerende kompetence i Artikel 6 TFEU, men beslutninger må ikke harmonisere medlemslandenes love.