Internationale Straffedomstol, Den

(Foto: Court of Justice)

Internationale Straffedomstol, Den

Efter borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, oprettedes en særlig international straffedomstol. Den Internationale Domstol i Haag behandler kun sager mellem stater, ikke enkeltpersoner.

FN oprettede derfor den 1. juli 2002 Den Internationale Straffedomstol. Der kan anlægges sager mod enkeltpersoner ved denne domstol.

·         EU har budt dannelsen af Den Internationale Straffedomstol velkommen.

·         Indtil videre har USA nægtet at anerkende domstolens beføjelser. Desuden har USA lagt pres på lande for at få dem til at afvise at udlevere amerikanske statsborgere til Domstolen.

 

Links

http://www.icc-cpi.int/php/index.php