Internationale Domstol, Den

(Foto: UN)

Internationale Domstol, Den

Den Internationale Domstol er det vigtigste juridiske organ i FN. Den har hjemsted i Hollands hovedstad Haag. Den begyndte sit arbejde i 1946, da den erstattede Den Permanente Internationale Domstol, der havde fungeret siden 1922. Den Internationale Domstol har to opgaver:

·         At løse stridigheder mellem stater om international lovgivning

·         At give vejledende udtalelser om international lov til de af FNs organer, der har ret til at stille domstolen spørgsmål - først og fremmest Sikkerhedsrådet og Generalforsamlingen.

Det er kun stater og ikke enkeltpersoner, der kan anlægge sag ved Den Internationale Domstol.

Domstolen er sammensat af 15 dommere af forskellige nationaliteter.

 

·         I 2002 blev Den Internationale Straffedomstol etableret af FN.

·         USA har endnu ikke accepteret denne domstols beføjelser.

 

Links

 

http://www.icj-cij.org/