Internationale aftaler

Latvia signing the Accession Treaty (Foto: European Commission)

Internationale aftaler

EU kan indgå internationale aftaler om handel eller andet, hvis den får beføjelser til at lovgive internt på disse områder (inden for EU). Sådanne eksterne aftaler vedtages efter de samme bestemmelser som interne politikker.

Lissabon-traktaten har afstemning med kvalificeret flertal som den normale beslutningsmetode i forbindelse med internationale aftaler, herunder dele af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, men med vetoret.

Lissabon-traktaten har også gjort hele Unionen til en juridisk person, der kan indgå internationale aftaler i stedet for medlemslandene, se Artikel 47 TEU.

 

Links

Se også Aftaler med andre lande og Udenrigs-repræsentant for Unionen