Indflydelse

The European Parliament (Foto: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Indflydelse

Et land, der bliver medlem af EU, mister retten til selv at bestemme over en række nationale og internationale politikker. Denne ret (kompetence) overdrages til det overnationale EU-plan. Til gengæld får landet indflydelse inden for EU. Denne medindflydelse opnås ved deltagelse i de besluttende EU-organer.

Fortalere for EU-integration siger, at medlemsstaterne "samler deres suverænitet". Dermed får de større indflydelse, eftersom de andre medlemsstater, også de store, kan presses til at tage hensyn til de små medlemsstaters synspunkter.

Kommissionen har hvert land stadig en landsmand. I Ministerrådet har det enkelte land en platform til at give sin mening til kende og stemmer efter landets størrelse i den ene optælling, og som ligeberettiget med de store lande i den anden optælling.

Vælgerne er direkte repræsenteret i Europa-Parlamentet.

 

Links

Se også Demokratisk underskud