Jagt

Jagt og fiskeri er varme emner op til valg (Foto: Notat)

Jagt

I 1979 vedtog EF Fuglebeskyttelsesdirektivet. Dette direktiv havde ikke noget grundlag i EF-retten, da det blev indført. Det blev retfærdiggjort med henvisning til "gummiparagraffen" i artikel 235 (nu: 352 TFEU i Lissabon-traktaten).

Nu kan forholdsreglerne hjemles i traktaten. Se habitat-direktivet. Jagt er blevet et vigtigt tema ved valgene til Europa-Parlamentet i flere medlemslande.

Ved valget til Europa-Parlamentet i 1999 stod Jean Saint-Josse i spidsen for et fransk parti, der forsvarede nationale rettigheder på jagt-, fiskeri- og naturområdet (på fransk: Chasse, Pêche, Nature et Traditions, forkortet CPNT). Partiet fik 1,2 mill. stemmer, svarende til ca. 7 pct. af de afgivne stemmer i Frankrig, og de kom i Europa-Parlamentet med 6 mandater.

De rejste tvivl om Fuglebeskyttelsesdirektivet med det argument, at det strider imod subsidiaritets-princippet. Ved EU-Parlamentsvalget i 2004 fik CPNT ikke genvalg og måtte derfor forlade Europa-Parlamentet.

 

Links

http://www.cpnt.asso.fr/