Habitat-direktivet

Skov (Foto: Notat)

Habitat-direktivet

Et direktiv fra 1992, der har til formål at bevare naturens mangfoldighed inden for EU. Direktivet fastlægger specielle områder for dyrebeskyttelse.

 

Links

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=da&numdoc=392l0043