Udnævnelse af særlige repræsentanter

(Foto: EU Commission)

Udnævnelse af særlige repræsentanter

Inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) kan Unionen udnævne særlige repræsentanter for specifikke politikområder.

Ifølge Nice-traktaten og Lissabon-traktaten kan særlige repræsentanter udnævnes med kvalificeret flertal.

Se Artikel 33 TEU i Lissabon-traktaten