Eurostat

Eurostat logo (Foto: European Commission)

Eurostat

EU's statistiske kontor beliggende i Luxembourg, som i 2003 blev meget omtalt for en økonomisk skandale.

Direktøren Yves Franchet blev forflyttet og undersøgt af politimyndigheder, EU's bedrageribekæmpelsesenhed OLAF og Europa-Parlamentets budgetkontroludvalg.

 

Links 

Se Eurostat skandalen.

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&dad=portal&_schema=PORTAL