Europa-aftaler

(Foto: Notat)

Europa-aftaler

Før den store udvidelse af EU i 2005 lavede EU associeringsaftaler med alle ansøgerlande, de såkaldte Europa-aftaler. Aftalerne omhandlede politisk dialog og inkluderede fri handel for de fleste produkter, undtagen visse landbrugsprodukter, hvor enkelte ansøgerlande var meget konkurrencedygtige.

Europa-aftalerne har ikke hindret de nye medlemslande i at få stadigt stigende underskud på handelsbalancen over for EU. Europa-aftalerne indeholdt også før-tiltrædelsesbistand til landene til at hjælpe dem med at gennemføre EU-harmonisering af deres love.

 

Links

Se også Aftaler med andre lande.

http://ec.europa.eu/enlargement/pas/europe_agr.htm