Økonomiske anbefalinger

(Foto: ECB)

Økonomiske anbefalinger

Hvert år offentliggør EU "anbefalinger" for medlemsstaternes økonomiske politik. Anbefalinger er ikke juridisk bindende, i modsætning til ØMU’ens regler.

I den Økonomiske og Monetære Union kan medlemsstaterne pålægges bøder, hvis de bryder ØMU’ens økonomiske krav.

 

Links 

Se Stabilitets- og VækstpagtenØMU-tal og Økonomiske og Monetære Union.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/implement_en.htm