Økonomi- og Finanskomiteen, EFC

Økonomi- og Finanskomiteen, EFC

Består af to repræsentanter fra alle EU-lande, to fra EU-Kommissionen og to fra den Europæiske Centralbank. Den forbereder Ministerrådsmøderne om Økonomiske og Monetære Union.