Dublin-konventionen

Dublin (Foto: EUobserver.com)

Dublin-konventionen

En mellemstatslig aftale mellem EU’s medlemslande om asyl. Konventionen forpligter lande, hvor asylansøgere først ankommer, til at håndtere ansøgningen for alle medlemslande.

Aftalen blev indgået i 1990, men blev først bindende i 1997. I december 2002 vedtog ministrene for Retlige og Indre Anliggender at gøre lignende regler til. Konflikter vedrørende asyl kan nu behandles af EU-Domstolen i Luxembourg.

Danmark har underskrevet Dublin-konventionen, men har et forbehold fra overstatslig beslutningstagning i EU på området.

Lissabon-traktaten har kvalificeret flertal på området.

 

Links 

Se Danmark.

http://www.europaworld.org/DEV......Refugees/Refugees_DocC_eng.htm 

http://www.citizensinformation.ie/categories