Beslutninger om den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik

Beslutninger om den Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik

"Generelle principper", "vejledende retningslinier", og "fælles strategier" fastlægges med enstemmighed af ministrene på de europæiske topmøder. Et land kan undlade at stemme mod et forslag gennem konstruktiv afståelse.

"Fælles aktioner", "fælles holdninger", og udnævnelse af særlige repræsentanter vedtages med kvalificeret flertal. "Samarbejde" er mellem medlemsstater. Art. 12 og 23 TEU.

 

Links

http://europa.eu/scadplus/leg/da/lvb/r00001.htm