TARIC

TARIC

TARIC (undertiden benævnt Taric-kode) er den integrerede tarif for De Europæiske Fællesskaber. TARIC viser de forskellige regler, der gælder for produkter og anvendes også ved indførsel af varer til Fællesskabet. 

Den10-cifrede Taric-kode skal anvendes ved told og statistiske erklæringer, når de handler med tredjelande. Taric-koden for jordbær er eksempelvis  0810 10 00. 


Se også 

Toldunion 

Told 


Links 

Taric hjemmeside 

Rådets forordning (EØF) nr 2658/87 af 23. juli 1987 om told og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif