Udenrigsminister

EU Common Foreign & Security Policy High Rep. Javier Solana, US President Barack Obama, European Commission President José Manuel Barroso & Swedish Prime Minister Fredrik Reinfeldt- EU-US Summit, Washington, DC, November 3, 2009 (Foto: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)
Udenrigsminister 

Lissabon-traktaten har etableret en fælles EU-udenrigs"minister" til at gennemføre Den Europæiske Unions fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik. Udenrigsministeren er samtidig næstformand i EU-Kommissionen.

Lissabon-traktaten slettede ordet "udenrigsminister" fra den forkastede EU-forfatning og bruger i stedet titlen "højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik". Medier bruger oftest udtrykket Udenrigsminister.
Udenrigsministeren udnævntes af EU-medlemsstaternes statsministre med kvalificeret flertal på et ekstraordinært topmøde den 30. august 2014. Kommissionens formand Jean-Claude Juncker skulle være enig i valget. Europa-Parlamentet skal senere godkende den samlede Kommission inklusive udenrigsministeren.
Posten gik til Italiens udenrigsminister Federica Mogherini, selv om hun kun havde 6 måneders erfaring som udenrigsminister. 
Fremover sker udnævnelser i Det europæiske Råd med super-kvalificeret flertal, som består af 72 % af lande, som samtidig skal repræsentere mindst 65 % af den samlede EU-befolkning.
Kvalificeret flertal var indtil da 260 af 352 stemmer i Ministerrådet, svarende til 74 % af de vægtede stemmer.

Javier Solana havde denne stilling, men forlod posten, da stillingen blev etableret officielt med gennemførelsen af Lissabon-traktaten i 2009.

Den britiske lord Catherine Ashton, tidligere leder af Overhuset i Det Forenede Kongerige blev udpeget til jobbet under et særligt topmøde i Bruxelles, den 19. december 2009 og afløstes i 2014 af den italienske udenrigsminister Federica Mhogherini. Udenrigsministeren er også næstformand i Kommissionen.
Se artikel 18 TEU i Lissabon-traktaten 

Se også den Højtstående repræsentant