Udtræden

Udtræden

En medlemsstat kan i overensstemmelse med Artikel 50 TEU i Lissabon-traktaten udtræde af Unionen. Aftalen om udtræden indgås på Unionens vegne af Ministerrådet, der træffer afgørelsen med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.

Selvom der ikke er indgået en aftale kan en medlemsstat træde ud af Unionen efter en periode på to år.

Før Lissabon-traktaten kunne et medlemsland kun træde ud ved en enstemmig beslutning i EU eller ved at henvise til brudte forudsætninger efter folkeretten – Wiener-konventionen for internationale aftaler.