Gennemførelse af EU-lovgivning

The European Parliament (Foto: sdlpyouth.com/news/?cat=6&paged=2)

Gennemførelse af EU-lovgivning 

Forordninger gælder umiddelbart og bindende og må ikke omsættes til nationale love. Direktiver er rammeafgørelser og skal omsættes til nationale love. Hvis et land ikke gennemfører et direktiv, vil det normalt blive direkte virkende fra det tidspunkt, hvor det skulle have været omsat til national lov.

Det sker, at medlemslande tilpasser den nationale lovgivning, blot ved udsigten til fælles regler.

85 % af direktiverne omsættes til dansk lov administrativt, oftest gennem en bemyndigelse til ministeren i en oprindelig lov.

EU's indflydelse kan derfor være svær at spore. Procentangivelser af, hvor mange love, der kommer fra EU, er ikke altid retvisende. De fleste opgørelser tæller alene de love, som vedtages i selve folketinget.

Ved revision af den danske postlov i 1995 blev der f.eks. taget højde for et forventet kommende EU-direktiv på postområdet, oplyste Trafikministeriet i et svar til folketinget 14. maj 1999.

Den tidligere tyske præsident Roman Herzog har i 2007 oplyst, at 86% af den tyske lovgivning kommer fra EU.