Embedsmænd

Embedsmænd

Ifølge EU-budgettet for 2013 var der i alt 47.487 embedsmænd som ansatte i EU-institutionerne. De samarbejder med mange flere embedsmænd i medlemslandene. Embedsmænd har en stor rolle i både den nationale lovforberedende proces og i EU.

I realiteten behandles de fleste - men ikke de vigtigste - love af embedsmænd i medlemslandene og institutionerne indtil den endelige, formelle godkendelse i Ministerrådet.

Omkring 70% af lovgivningen udarbejdet af arbejdsgrupper i Ministerrådet, 15% af EU-ambassadører i COREPER, mens kun 15% realitetsbehandles i Ministerrådet.

Kommissionen bliver kun 2% af beslutningerne taget i selve Kommissionen. 25% besluttes ved skriftlig procedure mellem kommissærerne. Resten tages reelt af arbejdsgrupper, enkeltkommissærer eller embedsmænd fra kabinetterne.

Embedsmændenes rolle diskuteres ofte i EU. Europa-Parlamentet mener, at de har for meget magt og arbejder uden demokratisk kontrol. Blandt andet i 3.000 hemmelige arbejdsgrupper under Kommissionen og 275 arbejdsgrupper under Ministerrådet.

Lissabon-traktaten har et afsnit om administrativt samarbejde mellem medlemslandene og har åbnet et fælles udenrigsministerium med et fælles diplomatisk korps.

 

Links 

Hemmelige arbejdsgrupper: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm