Racisme og fremmedhad

Racisme og fremmedhad 

Diskrimination (forskelsbehandling) er forbudt i EU efter Lissabon-traktatens artikel 10 TFEU og også behandlet i art. 67.3 TFEU.

Forbuddet mod racisme og fremmedhad på EU-niveau blev først formuleret i en "fælles erklæring" mellem EU-organerne i 1986. Den blev en del af Nice-traktaten Art. 13 TEF.

Forbuddet findes også i Chartret om grundlæggende rettigheder, som blev juridisk bindende med Lissabon-traktaten fra 2009.

 

Noter

EU driver et agentur i Wien, som skal vurdere og indberette om omfanget af racisme og fremmedhad i medlemslandene. Agenturet har bl.a. kritiseret dansk indvandrerpolitik.

 

Links

http://www.eumc.eu.int/eumc/index.php